Jsme českým zastoupením
záchytných systémů značky LUX-top®
firmy St QUADRAT Fall Protection S.A.

Jednotlivé kotvicí body a lanové systémy jsou testovány a certifikovány
dle EN 795:2012 Typ A a CEN/TS 16415:2013
orgánem oprávněným k certifikaci DEKRA EXAM GmbH.

Více o záchytném systému

Horizontální záchytný systém je složen ze samostatného celonerezového sloupku upevněného na střešní podklad nebo v kombinaci s nerezovým lanem. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné záchytný systém instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující.

Nabízené druhy záchytného systému

Do trapézových plechů

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do železobetonových konstrukcí

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do dřevěných konstrukcí

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Pro práci v závěsu

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do sendvičového panelu

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do ocelové konstrukce - pro horizontální i vertikální použití

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Pro šikmé střechy

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Horizontální záchytný systém je trvale instalované kotvicí zařízení (kotvicí prvky – kotevní body), které je určeno k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instaluje se na střechách budov, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází.

Konkrétní požadavky pro návrh, výrobu, zkoušení a certifikaci horizontálního záchytného systému jsou dány EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, případně ČSN EN 795:2013.

Nabízíme Vám 2 druhy spolupráce:

  1. Dodání systému s montáží s 5-ti letou zárukou.
  2. Dodání kotvicích bodů pro svépomocnou instalaci s 2 letou zárukou (lze zakoupit v našem e-shopu).

Máte zájem o dodávku záchytného systému

s montáží a prodlouženou zárukou?

Činnosti v oblasti záchytných systémů

  • Zpracování projektu navržení optimálního rozmístění jednotlivých prvků odborně způsobilou osobou (možnost zakreslení do stávající projektové dokumentace), což šetří náklady a optimalizuje funkci HOZAS.
  • Profesionální instalace celého systému.
  • Dodání dokumentace tzv. “na míru” (Návod k obsluze).
  • Dodání pracovních a pomocných prostředků (lana, karabiny apod.) a osobních ochranných pracovních prostředků (postroje, zabezpečovací prvky proti pádu, ochranné přilby a mnoho dalších) stanovených pro daný typ záchytného systému. Tj. Zádržný systém, kotvící prvky a kotevní body.
  • Zajištění provedení požadovaných revizí záchytného systému.
 

Máte zájem o svépomocnou instalaci kotvicích prvků?

Vyberte si vhodný kotvicí bod v našem e-shopu

Máte zájem o školení?