Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy týkající se nákupu přes internet)

Podrobnosti odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v platných obchodních podmínkách.

 

Adresát (dle objednávky):

Jméno a příjmení/obchodní firma* …………………………………………….

Adresa/adresa sídla*  …………………………………………….

Telefon  …………………………………………….

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky   …………………………………………….

Název produktu    …………………………………………….

Kód produktu  …………………………………………….

Počet kusů produktu  …………………………………………….

 

Datum objednání zboží  …………………………………………….

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a) ……………………………………………

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: …………………………………………….

 

Datum …………………………………………….

 

 

* Nehodící škrtněte