Reklamační formulář

Reklamující:

Jméno a příjmení/obchodní firma*  …………………………………………….

Adresa/adresa sídla* …………………………………………….

Telefon  …………………………………………….

E-mail   …………………………………………….

 

Dodavatel:

korespondenční adresa: Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec

adresa provozovny: Průmyslová 1041, 739 61 Třinec (areál TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.)

 

Informace o reklamovaném zboží:

Název zboží  …………………………………………….

Kód zboží  …………………………………………….

Číslo prodejního dokladu …………………………………………….

Číslo objednávky  …………………………………………….

Datum objednání zboží  …………………………………………….

Datum prodeje (dle faktury) ……………………………………………

 

Popis závady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

 

Obsah balení při předání:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: oprava/výměna za nový kus*

 

…………………………………………….

Datum a podpis reklamujícího

 

* Nehodící škrtněte